Τιμές

ΒΑΠΤΙΣΗ

 

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ CD
 • 100 ΦΩΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 13×18
 • 2 ΦΩΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 20×30
 • ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ
 • 2 DVD ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΛΙΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

€360

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ:  13×18 = € 0,50,  15×21 = € 1,00,  20×30 = € 2,00ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

 

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ 20 ΣΑΛΟΝΙΑ (100 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
 • 2 DVD ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΛΙΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

€450

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ:  13×18 = € 0,50,  15×21 = € 1,00,  20×30 = € 2,00                     ΒΑΠΤΙΣΗ + ΔΕΞΙΩΣΗ

 

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΙΩΣΗΣ
 • ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ CD
 • 120 ΦΩΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 13×18
 • 2 ΦΩΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 20×30
 • ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ
 • 2 DVD ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΛΙΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

€460

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ:  13×18 = € 0,50,  15×21 = € 1,00,  20×30 = € 2,00
ΣΗΜ: Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ DVD ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 1 ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΩΣΗΣ
+ € 200 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΜΠΟΥΜ

 ΓΑΜΟΣ

 

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ CD
 • 120 ΦΩΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 13×18
 • 2 ΦΩΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 20×30
 • ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ
 • 3 DVD ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΛΙΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

€500

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ:  13×18 = € 0,50,  15×21 = € 1,00,  20×30 = € 2,00ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

 

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ 25 ΣΑΛΟΝΙΑ (120 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
 • 3 DVD ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΛΙΠΑΚΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ:  13×18 = € 0,50,  15×21 = € 1,00,  20×30 = € 2,00

€700

 ΓΑΜΟΣ + ΔΕΞΙΩΣΗ

 

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΙΩΣΗΣ (ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ)
 • ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ CD
 • 180 ΦΩΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 13×18
 • 2 ΦΩΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 20×30
 • ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ
 • 3 DVD ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΛΙΠΑΚΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

€700

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ:  13×18 = € 0,50,  15×21 = € 1,00,  20×30 = € 2,00ΓΑΜΟΣ + ΔΕΞΙΩΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

 

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΙΩΣΗΣ (ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ)
 • ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ 30 ΣΑΛΟΝΙΑ (180 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
 • 3 DVD ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΛΙΠΑΚΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

€900

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ:  13×18 = € 0,50,  15×21 = € 1,00,  20×30 = € 2,00

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ (ΜΟΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ)

 

 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
 • ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ CD
 • 50 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 15Χ21 ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

€150

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ: 13×18 = € 0,50, 15×21 = € 1,00, 20×30 = € 2,00ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

 

 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
 • ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
 • 50 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 15Χ21 ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
 • 2 DVD ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΛΙΠΑΚΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

€230

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ: 13×18 = € 0,50, 15×21 = € 1,00, 20×30 = € 2,00ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΥΦΗΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ)

 

 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΥΦΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

€120

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ AFTER (ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ)

 

 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

€120

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ: 13×18 = € 0,50, 15×21 = € 1,00, 20×30 = € 2,00
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ €120 ΓΙΑ 1 ΩΡΑ, ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΩΡΑΣ  € 30ΒΑΠΤΙΣΗ

 

(ΜΟΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ)

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • DVD ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΜΠΟΥΜ, ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΣΕ ΕΜΑΣ ή ΣΤΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

€120

 ΓΑΜΟΣ

 

(ΜΟΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ)

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
 • DVD ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΜΠΟΥΜ, ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΣΕ ΕΜΑΣ ή ΣΤΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

€140

 


Οι προσφορές προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Οι τιμές αφορούν το λεκανοπέδιο Αττικής.